Piątek: 7 kwietnia 2017
Imieniny: Donata, Herminy, Rufina
 
Ilość odwiedzin: 688353
Ankieta
Czego wg Pana / Pani brakuje na naszej stronie ?
Wiadomości teoretycznych
Zdjęć
Materiałów do pobrania
Odnośników do innych stron
Informacji / ogłoszeń lokalnych
Inne
 
Podstawowe informacje dla beneficjentów

ABY WNIOSEK SPEŁNIŁ FORMALNE KRYTERIA OCENY MUSI WPISYWAĆ SIĘ W CEL OGÓLNY, PRZYNAJMNIEJ JEDEN CEL SZCZEGÓŁOWY I JEDNO PRZEDSIĘWZIĘCIE ZAPISANE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.
 Więcej informacji -> Lokalna Strategia Rozwoju, rozdz. 4 (lista rekomendowanych operacji)

CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LSR ORAZ PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju oparte jest na realizacji trzech przedsięwzięć:
Przedsięwzięcie I - Zrównoważony rozwój turystyki na obszarze LGD
Przedsięwzięcie II - LGD aktywna gospodarczo
Przedsięwzięcie III - Nowe centrum społeczno kulturalne podkarpackiej wsi.

Dla osiągnięcia misji i wizji stowarzyszenia zostały przyjęte trzy cele ogólne:
Cel ogólny I - Stymulowanie rozwoju LGD C.K. Podkarpacie poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego, zasobów naturalnych i kulturowych
Cel ogólny II - Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców LGD C.K. Podkarpacie
Cel ogólny III - Integracja i aktywizacja społeczności umożliwiających wszechstronny rozwój kapitału społecznego

Każdemu z celów ogólnych zostały przypisane cele szczegółowe:
Cel ogólny I - cele szczegółowe:
  • I.1. Podniesienie jakości życia mieszkańców w oparciu o lokalne walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze
  • I.2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu
  • I.3 Poprawa estetyki przestrzeni wiejskiej
Cel ogólny II - cele szczegółowe:
  • II.1. Wsparcie idei samozatrudnienia i przedsiębiorczości
  • II.2. Dodatkowe dochody i miejsca pracy w rolnictwie
Cel ogólny III - cele szczegółowe:
  • III.1. Działania na rzecz integracji i współpracy mieszkańców LGD
  • III.2. Wzmocnienie aktywności mieszkańców LGD
 


SŁOWNICZEK


ARiMR -
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
EFR -
Europejski Fundusz Rolny
EFROW -
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
EFRROW -
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
EFS -
Europejski Fundusz Społeczny
FAOW -
Fundacja Aktywizacji Obszarów Wiejskich
FAPA -
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
IW -
Instytucja Wdrażająca
JST -
Jednostka Samorządu Terytorialnego
KSOW -
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
LGD -
Lokalna Grupa Działania
LSR -
Lokalna Strategia Rozwoju
MRiRW -
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
POKL -
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PROW -
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
SW -
Samorząd Województwa
ZPORR -
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
ZSROW -
Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
   
 
Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, Powiat: strzyżowski Województwo: podkarpackie
Biuro LGD C.K. Podkarpacie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00-15 :00 Tel/Fax: (0-17) 27 64 796.
realizacja i pozycjonowanie: ideo Edito CMS powered by