Piątek: 7 kwietnia 2017
Imieniny: Donata, Herminy, Rufina
 
Ilość odwiedzin: 688353
Ankieta
Czego wg Pana / Pani brakuje na naszej stronie ?
Wiadomości teoretycznych
Zdjęć
Materiałów do pobrania
Odnośników do innych stron
Informacji / ogłoszeń lokalnych
Inne
 
LEADER+

LEADER+ to program pomocy bezzwrotnej ze strony Unii Europejskiej dla określonych jednostek. Władze lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy otrzymali pomoc w związku ze zgłaszanymi przez nie projektami rozwoju regionalnego w krajach członkowskich. Zasadniczym celem programu jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz zaangażowanie ich w tworzenie i realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.

 

                                                                      

Leader+ (PPL+) wdrażany jest jako działanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast Instytucją wdrażającą Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

 
Program Leader+ realizowany jest w dwóch następujących po sobie schematach

Schemat I:
Celem Schematu I (który się już zakończył) było tworzenie lokalnego partnerstwa Lokalnych Grup Działania – LGD oraz dokonanie z inicjatywy środowisk lokalnych analizy możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowanie na tej podstawie zintegrowanych strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW). Schemat I wdrażany był od końca 2004 roku do końca 2006 roku.

Schemat II:
W ramach Schematu II Lokalne Grupy Działania (LGD), posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał administracyjny niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi, wdrażają plany dotyczące strategii obejmujące promocję obszarów wiejskich i animowanie współpracy partnerów lokalnych. Wdrażany jest od marca 2006 roku do końca 2008 roku.
 
Środki finansowe dla działania Pilotażowy Program LEADER+ w Polsce w latach 2004-2006

Ogółem:

Schemat I:

Schemat II:

18 mln 750 tys. euro

5,575 mln euro

13,175 mln euro


Środki UE– ogółem:

Schemat I:

Schemat II:


15 mln euro

4,500 mln euro

10,500 mln euro


Środki krajowe – ogółem:

Schemat I:

Schemat II:


3,750 mln euro

1,075 mln euro

2,675 mln euro


Udział środków publicznych w całości środków - 100%
Udział środków UE w środkach publicznych - 80%
Udział środków krajowych w środkach publicznych - 20%

 
   
 
Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, Powiat: strzyżowski Województwo: podkarpackie
Biuro LGD C.K. Podkarpacie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00-15 :00 Tel/Fax: (0-17) 27 64 796.
realizacja i pozycjonowanie: ideo Edito CMS powered by