Piątek: 7 kwietnia 2017
Imieniny: Donata, Herminy, Rufina
 
Ilość odwiedzin: 688353
Ankieta
Czego wg Pana / Pani brakuje na naszej stronie ?
Wiadomości teoretycznych
Zdjęć
Materiałów do pobrania
Odnośników do innych stron
Informacji / ogłoszeń lokalnych
Inne
 
Kozioróg bukowiec
Kozioróg bukowiec 
Buławnik mieczolistny
Buławnik mieczolistny 
Puszczyk uralski
Puszczyk uralski 
Czosnek niedźwiedzi
Czosnek niedźwiedzi 
Kuna leśna
Kuna leśna 
Tchórze
Tchórze 
Przyroda w LGD ...

Gminy funkcjonujące w ramach Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie: Czudec
i Niebylec – powiat strzyżowski i Wielopole Skrzyńskie – powiat ropczycko – sędziszowski położone są w bliskim sąsiedztwie geograficznym, na terytorium województwa podkarpackiego w okolicach Rzeszowa. Położenie obszaru stanowi wycinek górzystej przestrzeni geograficznej o łącznej powierzchni 282 km2.

Gminy mają zwarty kształt, niezbyt dużą powierzchnię i są podobne pod kątek geograficznym, historycznym, przyrodniczym i kulturowym.

Szeroko dostępne są pewne bogactwa naturalne tego obszaru. Są nimi – czyste powietrze, zdrowa, oligoceńska woda źródlana – czysta lub mineralizowana (Pstrągowa) – duże kompleksy leśne oraz piękny, o dużych walorach turystycznych i rekreacyjnych, niezniszczony krajobraz.

Potencjalną roślinnością naturalną obszaru LGD C.K. Podkarpacie są różne typy lasów, uszeregowane piętrowo, od den dolin rzek ku szczytom otaczających je wzgórz. Podstawowe typy środowisk leśnych uzupełniane są wieloma gatunkami drzew m. in. takich jak: brzoza, modrzew, jawor, klon, lipa, sosna, świerk i in., co powoduje, że lasy tego terenu stanowią bardzo urozmaicone ekosystemy biologiczne.

                 Bogata rzeźba terenu, duża ilość polnych dróg dojazdowych, jarów, wąwozów i miedz uzupełnia środowisko o kolejny ważny składnik ekosystemu, pełen krzewów, zakrzewień i roślin zielnych – będący siedliskiem wielu przedstawicieli fauny i dodatkowo wzbogacający walory krajobrazu. Świat roślin obejmuje 916 gatunków, w tym gatunków chronionych i zagrożonych.

                 Na terenie LGD znajdują się duże kompleksy buczyny karpackiej dostarczające cennego genetycznie materiału nasiennego. Wyodrębniono tu cenne krajobrazowo i przyrodniczo tereny, wśród nich na uwagę zasługuje: rezerwat florystyczny „Wielki Las” w Gminie Czudec o powierzchni 88,2 ha i 52,2 ha, z z cennym bukowym starodrzewem, licznymi stanowiskami rzadkich roślin oraz ścieżką przyrodniczo - dydaktyczną o dł. ok. 2 km, pozwalającą poznać wszystkie walory tego rezerwatu. Do najcenniejszych gatunków flory rezerwatu należą m.in. czosnek niedźwiedzi, buławnik mieczolistny i owadożerny obrazek alpejski. Z przedstawicieli fauny zaś, puszczyk uralski i koziróg bukowiec.    Najwyższe partie terenu gminy Niebylec zajmują drzewostany złożone z jodły i buka z domieszką grabu i dębu, tworzące zbiorowiska żyznej buczyny Karpackiej w formie podgórskiej.

                 Zestawienie tych gatunków stwarza niezapomnianą kompozycję kolorystyczną, widoczną szczególnie w okresie jesiennego przebarwienia liści.

Fauna tego obszaru jest typowa dla obszarów całego pogórza. Znajdują tu dobre warunki bytowania liczne jej gatunki. Z dużych zwierząt są obecne sarny, jelenie i dziki.
Z mniejszych: lisy, zające, kuny leśne, tchórze i przybysze ze wschodu – jenoty. Świat drobnych zwierząt jest bogato reprezentowany przez liczne gatunki gryzoni, nornic i ryjówek oraz wiele gatunków gadów, płazów, owadów i ryb. Dobre warunki znajdują tu ptaki, zarówno osiadłe jak
i odlatujące na zimę, śpiewające i drapieżne, leśne, polne i synantropijne żyjące wśród ludzkich osiedli.

   
 
Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, Powiat: strzyżowski Województwo: podkarpackie
Biuro LGD C.K. Podkarpacie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00-15 :00 Tel/Fax: (0-17) 27 64 796.
realizacja i pozycjonowanie: ideo Edito CMS powered by