Piątek: 7 kwietnia 2017
Imieniny: Donata, Herminy, Rufina
 
Ilość odwiedzin: 688353
Ankieta
Czego wg Pana / Pani brakuje na naszej stronie ?
Wiadomości teoretycznych
Zdjęć
Materiałów do pobrania
Odnośników do innych stron
Informacji / ogłoszeń lokalnych
Inne
 
Projekty zrealizowane w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie "Małych projektów"

Projekty zrealizowane w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

objętego PROW na lata 2007-2013

 w zakresie „Małych projektów”

 

LP.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wnioskowana kwota pomocy

1.

Grzywna Janusz

Zakup i montaż kolektorów słonecznych w celu polepszenia prowadzenia działalności gospodarczej.

8 360,10

2.

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

Zaspokojenie potrzeb kulturalno-społecznych mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez zakup sceny przenośnie z oświetleniem.

 

24 255,00

3.

Gmina Niebylec

II Międzynarodowy Plener Malarski Niebylec 2011.

 

19 680,64

4.

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu

Dożynki Malinowe Połomia 2011.

 

17 662,99

5.

Ośrodek Kultury w Czudcu

Czudecki Jarmark Kulturalny.

 

10 618,48

6.

Gmina Wielopole Skrzyńskie

Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Glinik poprzez odnowienie, modernizację oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej.

 

21 000,00

7.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielopolu Skrzyńskim

Kultywowanie lokalnej tradycji OSP poprzez organizacje MEUSU.

 

8 812,52

8.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej m. Tadeusza Marii  Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

Organizacja warsztatów teatralnych i przedstawień inspirowanych twórczością T.M. Kantora oraz wydanie prospektów i zakup niezbędnych materiałów.

21 198,63

9.

 

Uczniowski Klub Jeździecki „KUCYK”

Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej w Gminie Czudec.

5362,70

10.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MASTER” w Wielopolu Skrzyńskim

„Karate – bawi, uczy,  wychowuje” – organizacja warsztatów karate dla mieszkańców Wielopolszczyzny.

 

 

25 000,00

11.

Jadwiga Pirga

Utworzenie placu zabaw, miejsca rekreacji i wypoczynku dla turystów w gospodarstwie  agroturystycznym.

7 454,62

12.

Broniszowianki

Remont połączony z modernizacją oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Broniszowie.

 

24 996,00

13.

Uczniowski Klub Sportowy „Wielopole” przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora

Tu się nie śpi, tu się jeździ – organizacja cyklu imprez rowerowych po LGD.

10 886,00

14.

Firma Handlowo Usługowa Piotr Zdziebło

Smaki tradycji-odtwarzanie oraz promocja tradycyjnej kuchni Wielopolszczyzny.

 

11 343,75

15.

Ochotnicza Straż Pożarna w Konieczkowej

Kultywowanie tradycji świąt Wielkanocnych poprzez zaciąganie wart straży przy Grobie Bożym wzorowane na legionach rzymskich .

14 143,50

16.

Ochotnicza Straż Pożarna w Połomi

Odrestaurowanie sztandaru oraz zakup umundurowania galowego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Połomi .

6 444,44

17.

Gminna Biblioteka Publiczna w Niebylcu

III Międzynarodowy Plener Malarski  Niebylec 2013.

18 565,37

18.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MASTER” w Wielopolu Skrzyńskim

Warsztaty i pokazy sportowe pod hasłem „Karate-bawi, uczy, wychowuje” dla mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie .

23 967,00

19.

Ochotnicza Straż Pożarna w Babicy

Zakup strojów dla członków OSP Babica kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje .

12 859,61

20.

Gminny Ośrodek Kultury  w Niebylcu

„Podkarpackie Dożynki Malinowe- Połomia 2013 rok”.

14 750,63

21.

BRZEZINIANKI

Organizacja warsztatów rękodzielniczych i spotkania integracyjne dla mieszkańców gminy oraz zakup tradycyjnych strojów rzeszowskich .

24 999,00

22.

GMINNY KLUB SPORTOWY „ARAMIX” NIEBYLEC

Organizacja warsztatów piłkarskich wraz z turniejem dla dzieci z gminy Niebylec – szansą na aktywizację społeczności lokalnej .

10 734,07

23.

BRONISZOWIANKI

Zakup wyposażenia  świetlicy wiejskiej w Broniszowie .

23 040,00

24.

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

Zakup tradycyjnych strojów Wielopolskich i Krakowskich dla Zespołu Teatralno-Obrzędowego „Wielopolanie” i Zespół Pieśni i Tańca BARDO.

21 696,00

25.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach

Zakup instrumentów dla orkiestry dętej oraz organizacja warsztatów muzycznych w celu odtworzenia hejnału Brzezin .

18 315,00

26.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Nawsianki” w Nawsiu

Organizacja warsztatów rękodzielniczych i spotkania integracyjne dla mieszkańców gminy oraz zakup tradycyjnych strojów rzeszowskich.

20 035, 23

27.

Firma Handlowo Usługowa Piotr Zdziebło

Opracowanie i opublikowanie publikacji książkowej o tradycjach kulinarnych WIelopolszczyzny .

18 948,09

28.

Ewa Muszyńska

Zorganizowanie warsztatów z indywidualnymi konsultacjami, z prawidłowego żywienia dla mieszkańców LGD C.K Podkarpacie wraz z przeprowadzeniem pomiarów ciała oraz zawartości tłuszczów i wody metabolicznej

27 280, 00

29.

Uczniowski Klub Sportowy „Gwoździk” w Gwoźnicy Dolnej

Organizacja warsztatów narciarskich, imprezy sportowej oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu narciarskiego .

35 203,39

30.

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

Warsztaty taneczne dla mażoretek zakończone pokazem dla społeczności lokalnej oraz zakup strojów i pałeczek marszowych dla mażoretek.

7 853,79

31.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „POLOX” S.C. Stanisław Gątarski, Sławomir Stec

Siłownia na Świeżym powietrzu- utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego w miejscowości Pstrągowa.

30 363,00

32.

Ośrodek Kultury w Czudcu

Spotkanie z folklorem- organizacja warsztatów rękodzieła artystycznego dla młodzieży, zakończone spotkaniem integracyjnym oraz zakup rzeszowskich strojów ludowych .

23 938,60

33.

BRONISZOWIANKI

Organizacja warsztatów robienia wieńca dożynkowego i ziela oraz tradycyjnych dożynek w Broniszowie.

14 333,00

34.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MASTER” w Wielopolu Skrzyńskim

Aktywne wakacje- spotkania edukacyjne, wycieczki rowerowe i konkursy sprawnościowe dla mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie.

12 658,80

35.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Nawsianki” w Nawsiu

Organizacja warsztatów robienia wieńca dożynkowego i ziela oraz tradycyjnych dożynek w Nawsiu.

14 696,00

36.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielopolu Skrzyńskim

Organizacja konkursu plastycznego i pokazów sprzętu pożarniczego dla dzieci z terenów gminy Wielopole Skrzyńskie.

12 870,00

37.

Firma Handlowo-Usługowa „Quartier” Dawid Cabaj

Wesoła przygoda z językiem angielskim- warsztaty dla dzieci z terenu Wielopolszczyzny.

44 408,77

38.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach

Nowe umiejętności- nowe możliwości. Kurs zawodowy „Drwal operator pilarek” dla mieszkańców Wielopolszczyzny .

23 017,00

39.

BRZEZINIANKI

Organizacja warsztatów robienia wieńca dożynkowego i ziela oraz tradycyjnych dożynek w Brzezinach.

14 850,11

40.

BRONISZKOWIANKI

Zakup strojów ludowych oraz organizacja warsztatów produktu lokalnego.

16 615,81

41.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Nawsianki” w Nawsiu

Organizacja cyklu warsztatów oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Nawsiu.

23 573,00

42.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Gliniczanki”

Zakup strojów ludowych oraz organizacja warsztatów i tradycyjnych dożynek.

35 648,86

43.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Gliniczanki”

Warsztaty językowe dla dzieci z terenu Wielopolszczyzny.

23 417,00

44.

BRONISZOWIANKI

Opracowanie i wydanie publikacji książkowej pt. „Mistyczna Wielopolszczyzna”.

44 382,19

45.

Stowarzyszenie Lotnicze R24

Organizacja szkolenia lotniczego z zakresu obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu spadochronowego.

40 803,60

46.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach

Remont połączony z modernizacją oraz zakup niezbędnego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Brzezinach.

37 461, 00

47.

BRZEZINIANKI

Opracowanie i wydanie albumu pt. „LGD C.K. Podkarpacie”.

47 607,00

48.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pstrągowej Dolnej

Zakup umundurowania galowego dla OSP w Pstrągowej Dolnej.

16 778,00

49.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

Wydanie publikacji pt. „Sybiracy. Dwunastu z Nawsia” oraz organizacja imprezy promującej w Nawsiu.

43 119,89

50.

Ochotnicza Straż Pożarna w Konieczkowej

Zakup tradycyjnych mundurów galowych dla jednostki OSP w Konieczkowej kultywującej miejscowe zwyczaje i obrzędy

8 086,80

51.

Ochotnicza Straż Pożarna w Babicy

Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców gminy Czudec z okazji 90-lecia OSP w Babicy.

3 632,00

52.

Uczniowski Klub Sportowy „Gwoździk” w Gwoźnicy Dolnej

Organizacja warsztatów tenisa stołowego oraz turniej dla mieszkańców gminy Niebylec

17 254,37

53.

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

8 Ogólnopolska Prezentacja Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Marii Kantora-  promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego .

29 117,50

54.

Uczniowski Klub Sportowy „Wielopole” przy Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim

Organizacja warsztatów sportowych wraz z zawodami dla mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie.

21 605, 76

55.

Międzyszkolny Klub Sportowy ”MASTER” w Wielopolu Skrzyńskim

Organizacja warsztatów tenisa ziemnego dla mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie

17 055,55

56.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Nawsianki” w Nawsiu

Oznakowanie miejsc pamięci w Wielopolu Skrzyńskim związanych z postacią Tadeusza Marii Kantora.

50 000,00Projekty zrealizowane w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

objętego PROW na lata 2007-2013

 w zakresie „Odnowa i rozwój wsi"

LP.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł projektu

 

Wypłacone

środki

1.

 GminaCzudec

 

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Gminy Czydec - Etap II (Widownia, Boiska do siatkówki, Boisko do piłki nożnej, Kort tenisowy) 

 500 000,00

2.

 

 Gmina Niebylec

 

 Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej oraz dróg powiatowych na terenie gminy Niebylec - ETAP I

232 812,00

3.

 Gmina Wielopole Skrzyńskie

 Budowa budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielopolu Skrzyńskim

 

500 000,00

4.

Gmina Niebylec

Budowa zadaszenia dla imprez plenerowych z zapleczem socjalnym w miejscowości Konieczkowa, gmina Niebylec

243 790,00

Projekty zrealizowane w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach działania

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

LP.

Beneficjent

Wnioskowana kwota pomocy

1.

Rafał Kucharzyk

99 996,00

2.

Grzegorz Liskowicz

147 375,50

3.

PPUH „JM-GRAB” S.C. Marek Małysza, Stanisław Jacek

100 000,00


 

 

 
   
 
Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, Powiat: strzyżowski Województwo: podkarpackie
Biuro LGD C.K. Podkarpacie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00-15 :00 Tel/Fax: (0-17) 27 64 796.
realizacja i pozycjonowanie: ideo Edito CMS powered by