Piątek: 7 kwietnia 2017
Imieniny: Donata, Herminy, Rufina
 
Ilość odwiedzin: 688353
Ankieta
Czego wg Pana / Pani brakuje na naszej stronie ?
Wiadomości teoretycznych
Zdjęć
Materiałów do pobrania
Odnośników do innych stron
Informacji / ogłoszeń lokalnych
Inne
 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
02-12-2015

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "C.K. Podkarpacie"

Zaprasza Członków Stowarzyszenia
na
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków,
które odbędzie się dnia 16.12.2015 roku
o godzinie 17.00
w Urzędzie Gminy w Czudcu w sali Kina Tatry


Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

1.    Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3.    Wybór Sekretarza Zebrania.
4.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5.    Podjęcie uchwały nr 01/12/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie.
6.    Podjęcie uchwały nr 02/12/2015 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie.
7.    Podjęcie uchwały nr 03/12/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
8.    Podjęcie uchwały nr 04/12/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu .
9.    Podjęcie uchwały nr 05/12/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady.
10.    Podjęcie uchwały nr 06/12/2015 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Rady.
11.    Podjęcie uchwały nr 07/12/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Projektów Grantowych.
12.    Podjęcie uchwały nr 08/12/2015 w sprawie odwołania członków Rady. Zmiana składu osobowego Rady uzasadniona jest koniecznością dostosowania sektorowości do wymogów PROW 2014-2020.
13.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
14.    Zgłoszenie kandydatów na członków Rady.
15.    Podjęcie uchwały nr 09/12/2015 w sprawie powołania nowych członków Rady.
16.    Przerwa około 15 minut.
17.    Przedstawienie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju.
18.    Podjęcie uchwały nr 10/12/2015 w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
19.    Przyjęcie uchwały nr 11/12/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 05/04/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie z dnia 17.04.2015 roku w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich od gmin należących do Stowarzyszenia LGD C.K. Podkarpacie.
20.    Sprawy bieżące. Wolne wnioski.
21.    Zakończenie zebrania.

Lokalna Grupa Działania „C. K. Podkarpacie” zaprasza Członków LGD do biura Stowarzyszenia w celu zapoznania się z projektem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 15.00, ul. Rynek 8 w Czudcu.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 będzie zatwierdzona uchwałą na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w dniu 16 grudnia 2015 r.Poniżej zamieszczamy projekty uchwał wraz z załącznikami.
   
 
Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, Powiat: strzyżowski Województwo: podkarpackie
Biuro LGD C.K. Podkarpacie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00-15 :00 Tel/Fax: (0-17) 27 64 796.
realizacja i pozycjonowanie: ideo Edito CMS powered by